THE NEW TESTAMENT

THE NEW TESTAMENT A LIFE PHILOSOPHY OUT OF FICTION So I have been thinking, seems like the Old Testament is a very aggressive story in some sense’s and because of this, It might have been doctored by the ‘Holy Roman Empire’…. In order to actually control people through pacifism, which isn’t all that bad is…

Ännu en dag.

ÄNNU EN DAG. Sitter och tänker, på vad som är rätt och vad som är fel. För det mesta så uppfattar man inte att man gjort fel förens man tänker tillbaka, ibland vet man inte att man ens gör rätt. Jag tog bort allt, allt jag skapat, allt, jag vill inte ha något med det…