KRIST-ALL (KA) (2021-MARS-22)

VAD ÄR KRISTALL?!

Vad är Krist-All?  Kort, snabbt och enkelt, så är det ett Parti Namn. KRISTALL | KRIST-ALL kort KA.

VARJE DAG LÄR MAN SIG NÅGOT NYTT

För några år sedan skapade jag en ‘Drakes Öga’, vilket är en försoning mellan gott och ont, balansen i allt. Den Universella Balansen. Kanske borde ett parti som det jag vill skapa inte heta Krist-All, utan Den Universella Balansen. I ett tidigt skede så bör man hålla sig till den ena eller den andra, men jag tror de båda hör samman på något vis. I varje fall Visuellt. Fast omedelbart efter att jag skrivit ‘KA’ så kände jag ett riktat behov till att söka upp vad det har för betydelse och hittade….

Ka – Ka var enligt egyptisk mytologi gudars och människors gudomliga väsen, livskraften. Ka var enligt egyptierna det som skilde mellan en död och en levande människa. Man dog när Ka lämnade kroppen. Symbolen för den här kraften var tecknet “två utbredda armar”.

– WIKIPEDIA

För mig kan det inte vara ett tydligare tecken än att allt jag gjort hittills burit vägen för att jag ska hålla mina armar öppna även i känslomässigt utarmande situationer. Jag ser vänner där andra ser fiender.

Jag har några gånger genom åren blivit tillsagd att jag borde bli politiker, men jag har sett potentiell korruption som problemet och inte velat, jag vill inte nu heller, men jag är missnöjd, med alla alternativ och de andra är för byråkratiska för att fungera. Det sätter hinder för all framfart och alla uttrycker att de har protokoll att följa. Så tänker inte jag arbeta.
Jag tror på DIREKTA lösningar, och inte de som tar 14 år att genomföra efter 2+ år k**mätartävlingar mellan ställföreträdanden i de olika partierna.

Politik i det stora hela, precis som allt annat handlar om mognad, insikter och värderingar, men i detta fallet framför allt implementering; hur man gör sina värderingar hörda, så att andra kan uppfatta och ställa sig bakom dem, för en förenad förändring till en ljusare och inkluderande framtid.

VEM ÄR JAG? JAG ÄR;

Hej! Mitt namn Slisk Lindqvist, nej, föddes inte med det, i en tid där jag ville hitta mig själv, valde jag att byta namn till mitt smeknamn, som jag då redan haft en del år. När det är uppe, så kan vi väl ta när jag är född också, det blir APRIL-1986, efter Palme mordet och under tiden Chernobyl fick härdsmälta bodde jag i Karlstad, och nu bebodd i Kristinehamn(krist in é hamn), så jag har alltid varit en värmlänning. 

Skulle jag beskriva mig själv, så är Oliktänkande något som definitivt passar in, utöver det skulle jag väl beskriva mig själv som en filosof och innovatör, men det är ju upp till andra att känna detsamma, för att kunna hålla med mig i det.

Är händelsevis också en väldigt impulsiv individ och jag tar för mig att göra saker, oavsett hur dumt det kan vara eller verka att genomföra. Har till och från tänkt på hur jag ska kunna uttrycka mig så att jag hörs och uppfattas, på ett bra sätt, men kanske också ska börja med att berätta andra saker om mig, som att jag är utbildad lastbilschaufför, men pga viss problematik med koncentrationsförmåga, så ser jag mig själv som en trafikfara när det gäller stora fordon över LÅNGA sträckor, så som det lätt blir med en 9 timmars arbetsdag.

Personligen så har jag avstått att ens försöka arbeta inom det igen, vilket resulterat i att andra kastar paj på mig för att jag har en ‘dyr’ utbildning som jag inte använder, när det oftast konstant skriks efter yrkeschaufförer, men jag är hellre förnuftig, skuldbelaggd och fattig, än råkar köra ihäl någon, men det finns andra områden jag kan arbeta inom. Om jag kan träna upp min omedicinerade ‘ADHD’, till att vara fokuserad. För min del tror jag det handlar om mognad och impulskontrollshantering gällande ADHD, mer än något annat. Jag är fortsatt rätt så ‘Nej, jag kan inte identifieras så, och vill inte förknippas med funktionsnedsättningar’ så har inte accepterat mina observerade beteenden, som så andra uppfattat dem, dvs. ADHD & Autism(Asperger Syndrom), utöver det genomgår jag en utredning för Schizoaffektering|Bipolaritet, men för min del är det i syftet att helt utesluta möjligheten till att jag har det. Jag har ju tankar kring ‘funktionsnedsättningar’ som andra inte riktigt håller med om.

Lättare är dock att beskriva att jag kan vara hyperfokuserad, nästintill manisk månadsvis på specifika ämnen, och när avbrott i intressena sker handlar det troligen om att hjärnan måste vila ett tag. Då det blir stora skiftningar till andra intresseområden i den processen, är jag fortfarande osäker på om jag ska beblanda mig med det politiska forumet, mitt temperament är oslagbart när andra lägger ord i mun på mig och inte uppfattar vad jag egentligen säger. Något som skapar dispyter mellan mig och många andra, oftare än jag hade velat ha det, men tjii den som ger sig, trägen vinner i längden, och trägen är jag.

Vissa saker|ämnen likt detta kan bli och vara extremt intensivt för mig där jag gör ett x antal saker samtidigt. Det blir mycket bone up beteende på mig, för att sedan skapa djupt tänkande kring, hur jag kan ta tillvara det jag lär mig.

Så jag är ständigt mentalt aktiv på den fronten, det som jag lärt mig med åren är väl mer att hantera mig själv och förstå andra, men andra gillar uppenbarligen inte att jag säger till dem varför de gör som de gör, då dispyter ofta föds genom dessa uttryck, men saken är den, tar man åt sig något, är det ändå på en själv att skapa insikter om detta, för att utvecklas och kunna hantera framtida situationer bättre. I dagens samhälle är jag en PK-fara, då jag anser att allt är rätt att säga, är du tjock, så är du, det går inte att sticka under stolen, tar du illa upp så är det uppenbart att du vet att du har ett problem och du inte vill bli påmind om det, bättre är då att ta tag i sig själv istället för att bli hysterisk på den som uttryckt sig. Frågan är den, även om jag anser det rätt, gör jag det? Nej, jag går inte och trycker folk på fötterna hela tiden, i varenda besvär de har, jag kommenterar oftast istället på det som andra uttrycker till mig, och svaren är inte alltid till acceptans, men det är inte mitt problem.

Varför är det mitt problem hur du väljer att uppfatta mig? Endast i de fall som du tar till våld blir det mitt problem, och det beteendet är något man tar till, i brist på personlig mognad. Våldsamma personer, ska man vara pedagogisk med, orädd och uttrycka sig rakt och ärligt till. Backar du, är det rädslan som tar över. Rädsla skall aldrig vara den som styr ens beslut, utan skall istället vägleda en till nya insikter om sig själv och de värderingar man förhåller sig att yttra. Jag är van med att andra tar till sig mina objektiva yttranden som personliga meddelanden, men såhär fungerar jag. Är det personligt, så dyker det upp ett brev på posten, eller ett direktmeddelande. Vanligen är mina uttryck generellt applicerade. 

[19/3-’21] Var uppfattningen att jag inte tar ansvar för hur jag uppfattas, och det är inte mitt arbeta att manipulera andra, för det är vad jag anser att man gör när man ska styra hur man uppfattas utav andra. Om någon inte tycker om mig, så är det inte på mig att göra så att de tycker om mig, det är upp till dem själva att se till varför de tycker som de tycker. Här är exempel på hur jag ser på saker och ting. 

Några exempel på varför jag tar eller inte tar ansvar i mina yttringar.
Jag tar självfallet ansvar Om jag skulle bruka våld… Pacifist, sedan 14 års ålder så det är inte direkt troligt.

Jag tar inte ansvar om jag säger till en människa att denna är tjock, när den är det. Då det är ett objektivt utlåtande. Även i situationen där personen väljer att gå så långt till att ta sitt eget liv så ligger inte ansvaret på mig enskilt, för det är hen’s val och inget jag personligen kunnat styra över. Att lägga skuldkänslor på en annan bara för att “offret” inte skapat självinsikter är inte mitt fel. 

Jag tar dock ansvar Om jag skulle säga du är så tjock så du ser ut som en luftballong, flyger du också eller är sammansättningen så hög att det är omöjligt att vara annat än en blåsfisk i ett förstorat akvarium…. Vilket Aldrig skulle hända då jag karaktärsmässigt inte uttrycker mig på det viset, och detta uttryck var direkt nedlåtande utav individ i anknytning till dess hälsoproblem.  

ANDRA TANKAR;
Jag har en bunt med 
pågående projekt, som många ännu inte är fullt uppstartade, men troligen är väldigt kopplat till just de tankar jag har kring det politiska rummet. 

KONTAKTA MIG?

Vill du kontakta mig angående ett eller annat så är det bara att göra det via
“# Contact Me” till vänster, det skickas då ett mejl till mig och jag tittar på dem med jämna mellanrum.  Tack på förhand för att du tal del utav mina tankar.

AS I SEE THE CHILDREN OF EARTH,
I SMILE AT THEIR WONDER-O-US MINDS,
I LEARN FROM THEM AS I HOPE THEY WILL FROM ME,
YET HERE I AM A SEED MYSELF.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

DAGENS PROBLEMATIK (2021-MARS-26)

JAG FÅR LAGLIGT INTE STARTA EN ORGANISATION

I kommunikation mellan mig och min handläggare på Individ och Familje Omsorgen, så regleras de hårt utav lagar och föreskrifter, vilket jag personligen ser som problem som istället för att hjälpa, håller folk fångar i ett ogenomtänkt system. Det är inte rätt mot mig eller dig att lagar på detta sättet reglerar våra liv. Du som skattebetalare och jag som bidragstagare, står helt under samma tak i situationen och frågorna om vad som sker med skattemedlet. I korrespondensen fick jag ett svar som gjorde mig onekligen nedstämd, men det stoppar mig ändå inte från att genomföra det jag satt mig ut för att göra. 

Hej. Jag har flera pågående inofficiella projekt som jag vill komma igång med, men jag vet inte hur jag ska gå till väga eller om det ens är möjligt för mig då jag är bidragstagare. Det är så mycket restriktioner att det blir svårt att fungera överlag. Jag har tänkt att starta flera föreningar eller företag. Jag vet inte vad som är bäst i mitt fall, då man tydligen behöver vara flera personer för att stara en förening och bara en för att starta ett företag.

1. Jag vill starta en Organisation vid namn Hugnet ( https://hugnet.se ) BORTTAGEN TEXT.  Får jag starta den officiellt när jag går på bidrag?

SVARA HÄR;

2. Jag vill starta en Organisation vid namn Pick It Up – Global Cleaning ( https://pickitup.nu ) som skall främja medvetenheten kring olika materials nedbrytningstid och vikten utav att ta till vara på skräpet och slänga det på rätt plats och inte i naturen. Denna kommer att ha ett bankkonto för donationer som skall vara transparent och inte användas privat alls utan endast till utgifter för organisationens ändamål. Får jag starta denna organisation när jag går på bidrag?

SVARA HAR;

3. Jag vill starta ett politiskt parti vid Namn KRIST-ALL ( https://krist-all.se | https://krist-all.eu ) som är en blandning mellan Direktdemokraterna och ENHET, möjligen även Medborgerlig Samling och Pirat Partiet som är tänkt att gå så långt till att vara med i EU-parlamentet. Det betyder att detta behöver ha egna konton, som inte kan användas till personliga ändamål. Det kommer att utgå från att vara Klart & Transparent; Direkt Demokrati, (färdig|klar & öppen; rakt på sak demokrati.) Jag har skapat ett snabbt utdrag utav ett partiprogram som jag har på min blogg. ( https://blog.querzion.com/2021/03/22/kristall/ ) Mycket utav den texten kommer inte överföras till hemsidorna, som då skall vara på svenska och engelska med två olika inriktningar. KA är helt inriktat på samarbetsvillighet och har inte någon politisk affiliering. Kan jag starta detta politiska parti när jag lever på bidrag?

SVARA HÄR;


Jag behöver veta om det är inom mina rättigheter att göra det, när jag lever på bidrag, annars är det även något som jag kommer att addera som partipunkt. För att det är mycket som inte står rätt till med det Svenska ekonomi tänket.

BORTTAGEN TEXT

2021-03-25 16:53 – SLISK LINDQVIST

Jag valde att vara så rakt på som jag kunde samt så transparent som kan gå att vara i det här fallet, var det lite för mycket detaljer involverat. Här är i varje fall svaret jag fick, som känns som 40 steg tillbaka. 

Hej!

Det var många frågor men det generella svaret är nej, som mottagare av försörjningsstöd så får du inte ha föreningar eller företag skrivna på sig. Skattebetalarna kan inte gynna föreningar eller företag, det gäller även att de “endast” går till dig. För krasst sätt så bidrag skattebetalarna till din “lön” att arbeta med dessa saker. En biståndsmottagare ska medverka i planering som ser så olika ut för alla. I din planering är mot vården i dagsläget, när din utredning är klar så ska vi se vad nästa steg är. Om det är arbetsträning mot arbete eller ansökan om sjukersättning? Det vet vi inte i dagsläget. Så om du skulle starta något av dessa alternativ skulle vi vara tvungna att avslå din ansökan. Om det skulle gå så långt så kan du alltid pröva din rätt hos Förvaltningsrätten, men lagen är tydlig här.

Ett långsiktigt mål är ju ( utifrån svar från utredningen) att söka om sjukersättning 75% ( fast du måste bli självförsörjande då) och att du kan arbeta 25% med dessa frågor. Vill du ha svar från min 1:e soc.sekr eller enhetschef så skickar jag gärna ditt mail vidare.

2021-03-26 07:49 – SOCIALSEKRETERARE

Jag kommer oavsett hur det ser ut att arbeta med mina projekt, jag vet inte hur jag ska kunna göra det bara. Att gå emot en hel lagbok bara för att bevisa motsatsen och hur fel det som står där är, har jag ju redan gjort tidigare i livet när jag bytte namn. Då andra skulle skydda mig själv från att må dåligt, ett antagande som inte alls satt rätt till, men tydligen utvecklades namnlagarna något år senare, till att vara mer öppna och inkluderande. Låt oss då fortsätta, med ett svar som detta, kunde jag inte annat än att fråga ut ytterligare.  

Men du ser inte fel i att lagarna säger så? Det binder ju folk till bidragsformen. Jag kan inte bli självförsörjande utan att förlora mitt hem, utan hem kan jag inte jobba, för utan adress har jag ingen rätt till arbete. osv. Det är nästan skapat för att folk ska vara bidragstagare, och lagarna är skapad utav människor som troligen aldrig suttit i situationen med låg inkomst eller bidrag som utgångspunkt. De märker inte att det är ett svart hål för skattemedel att falla ned i, och gör inte alls situationen bättre för någon. Är det inte självklart att det är pga denna problematik som så många hellre lever på sina bidrag än att går vidare ut i arbetslivet?

Sen gällande, hur kan det vara så att ett ideellt arbete är vinstdrivande och skapar stöd för avslag? Det är inte riktigt logiskt det heller, jag har inte tänkt ta ut någon lön eller skapa utdelningar, pengarna ska användas till det pengarna donerats till och inte något annat, det lagarna gör är att istället öppna upp för försingring och eller andra brott bara för att man ska kunna leva ett normalt liv. Om jag istället får sjukersättning, hur ställer sig försäkringskassan till detta? För som jag ser det så har jag INGA alternativ i nuläget eller val till självförsörjande liv pga regleringar och lagar kring bidrag.

Får jag ha en position i en förening ens?

2021-03-26 12:43 – SLISK LINDQIVST

Frågan är hur jag ska gå till väga med detta, ska jag få tag på likasinnade som kan stå på föreningarna till dess att de kan skrivas över på mig, eller ska jag på annat sätt istället bara låta det vara och ge upp? Just pga att jag måste gå emot hela Sveriges lagbok själv, utan någon annan som kan hjälpa till. De flesta jag pratat med är utriktigt sagt; väldigt omedvetna människor. Personer som lägger skuld på de som fastnat i bidragen utan att ha varit i situationen eller förstå det hela.

I mitt fall, om jag beslutar mig för att göra detta, så kommer istället föreningarna få betala mina utgifter, och för mig är det förskingring då jag lever i ‘lokalen’ där jag ‘jobbar’, speciellt då det är tänkt att dessa organisationer|föreningar skall vara separata entiteter till min personliga ekonomi. Så jag förstår inte hur människor i detta land kunnat vara så snabba på att ta beslut röranda andra människor utan att fullt ut sätta sig in i potentiell problematik.   

Hej

Det vågar jag inte svara på om du kan vara med i förening, ideellt gissar jag att det går. Men jag tar den frågan vidare.

Företag får man starta med bidrag från Arbetsförmedlingen eller ta lån för, inget som skattebetalarna kan finansiera.

2021-03-26 13:33 – SOCIALSEKRETERARE

Detta fortsätter tills det är över, har en känsla av att svar kommer förr än senare.

Att jag startar föreningar betyder inte att jag kommer att söka en massa bidrag för dem, så jag förstår inte det här med inget som skattebetalarna kan finansiera kommer ifrån. För att de har inte med saken att göra, förens KRIST-ALL är invalt på den nivå att den kan få Partistöd, innan dess är det ju inga som helst skattefinansieringar som omfattas utav dessa Organisationer. Det enda som är, är mitt privatkonto, vilket i dagsläget är precis det som de finansierar för min överlevnad. Verkar inte som att lagarna kring det här är helt tydliga.

Kan du skicka mig lagarna så att jag kan få läsa dem?

2021-03-26 14:05 – SLISK LINDQVIST

KRIST-ALL (KA) (2021-MARS-22)

KLART & TRANSPARENT - DIREKT DEMOKRATI

En halv dag senare, blev det till slut en logo, som kanske kan fungera. Funderar dock fortfarande på, om jag inte ska ta en skogsstjärna och ha där istället, men det är för att jag är lite Värmlands kär, dock är namnet universellt, medan en skogsstjärna inte är det. Så logon får vara som den är.

VAD HAR JAG TÄNKT MED KRIST-ALL?

Till att börja med så har jag inte alls tänkt så mycket som jag skulle behöva, därför väljer jag att lugnt och metodiskt lära mig nya saker med tiden, det här är mer ett snabbt utkast, men jag har också blivit varse om att ENHET, har ett liknande sätt att tänka på…. Såpass liknande att jag ser ut som att jag plagierat på deras parti. Like minds, think alike, antar jag. Fast har inga planer på att gå med i ENHET, jag har heller inte några planer på att gå med i Direktdemokraterna ytterligare än den inblandning jag har med dem. Samt om detta inte endast blir ett liggande projekt, så måste jag ta avstånd från andra partier tillfälligt för att senare istället erbjuda samarbeten eller annat.

KRIST-ALL behöver en rejäl övergång utav det jag redan skrivit, precis som att jag nu sitter och korrigerar texten, men det här är min privata blogg, så utkastet skall inte ses som annat än ett teoretiskt projekt till att börja med. En tankeverkstad tills vidare. Det är ju inte ens registrerat än.  

VAD ÄR MINA UTGÅNGSPUNKTER MED PROJEKTET? (PARTIET)

Jag har tänkt att hierarkier stör ut arbetet en hel del, styrelser och möten, är protokoll och endast för att få extra pengar etc, det är styrning så som en förening, jag har suttit som ledamoter på ett par föreningar, mycket prat och ingen verkstad oftast. Jag vill göra saker för att jag känner för att göra dem, inte när jag blir genomröstad till ett ja, det funkar inte för mig, jag arbetar och har alltid gjort, bäst på egen hand med fria händer. Om jag ser att effektivitet kan förändras, så tänker jag också ändra på det omedelbart, innan jag kommer av mig. 

VAD GÄLLER; RÖRANDE KRIST-ALL?

Partiet skall inte styra medlemmarna, medlemmarna skall styra partiet, detsamma gäller senare på högre nivå, Medborgarna styr och Partiet Följer.  Detta kallas att respektera andra, eller också Direktdemokrati. För det är ju det jag siktar på i slutändan, men det hjälper att ha ett partiprogram som folk kan läsa igenom. Vilket jag kommer ha, pga att jag inte riktigt känner att människor överlag är mogna för att implementera direktdemokrati. 

Tittar man på Schweiz, så hade de tydligen bara runt 30% aktivitet inom röstandet, och det kan få allvarliga konsekvenser när valdeltagandet är så lågt.  Här är det troligen så att så länge valdeltagandet är lågt, så kommer inte direktdemokrati initieras från min sida. Jag ser inte användning för ett verktyg som folk inte använder. Att till och från skapa polls för att lyssna på folket är en sak.  Det kan vara ett riktigt bra hjälpmedel i vilken riktning man bör föra sig emot när man själva är osäker på vad man ska göra. 

DEN SOM LYSSNAR; DEN LÄR.
DEN SOM FÖLJER; DEN LEDER.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

Låt oss säga detta om KRIST-ALL. Jag kan börja som ett parti, vilket det praktiskt taget blir när jag har en egen agenda att gå efter, och efter det utvecklas till att bli ett verktyg, alternativt använda mig utav redan fungerande sådana om tillfälle ges till ett fullbordat samarbete när KA är det ledande partiet och kan sköta hela landet utan inblandning utav andra partier.

För att det skall kunna ske så måste man ha en ordentlig majoritetsröst. 

I en direkt demokrati använder man sig inte utav, flera andra förslagsmodeller utan det blir en enhällig ‘härskare’ så att säga och detta blir då DU, och alla andra likasinnade, med ett lika värde som kan stå tillsammans och uttrycka känslor, logik och resonlighet kring vardagens viktiga frågor som söker svar.

För att vara ärlig, så var jag påväg att starta ett Direktdemokratiskt parti redan 2017, men fick höra talas om Direktdemokraterna, som vill införa Flytande Demokrati, något som för mig inte riktigt fungerar, logiskt sett, det använder sig utav den gamla modellen och blir ett verktyg för kommunikation mellan parter, snarare än att det tar över till att skapa det ledande svaret, att delegera röster etc, kanske är bra medan blockpolitik fortfarande existerar, men för egen del så vill jag ha bort blocken och ersätta det med ett parti som endast tar beslut baserat på vad folket i majoritetsröst anser, med en viss minimi marginal och sedan också en helt annan uppsättning tankar. 

Så som jag ville se röstningsystemen, var inte så som tex. Direktdemokraterna byggt upp sina. Jag behöver hitta mina anteckningar om de fortfarande existerar. 

Utgångspunkten för min egen del är att alla människor är utav samma värde oavsett handling och|eller bakgrund, det följer med in i KRIST-ALL. 

PARTI PANELER.

VAD STÅR 'KLART & TRANSPARENT - DIREKT DEMOKRATI' FÖR?

KLART – Som kristall är det glasklart vad vi vill ha igenom. När en fullständig framtids vision också existerar, så kommer även den att öppet belysa andra utan några krussiduller. 

TRANSPARENT – ALLA skall på lika grund och med lika rätt, kunna gå igenom allt arbete oavsett affiliering och härkomst. Detta för att jag anser att tillit börjar med öppna kort. Inget bakspel, inga andra planer, inget ekonomiskt försingrande etc. När det gäller Rikets säkerhet, så har vi inte någon till att börja med, men om det genom lag är styrt att vi inte öppet får prata om något genom sekretesslagar etc, så kommer dessa detaljer inte vara transparenta. Kanske en extra punkt att ta upp senare. 

DIREKT DEMOKRATI – Du ska förstå vad som händer, språket ska vända sig till att vara förstått utav vem som helst, oavsett ålder och språkförståelse, och alla partipunkter kommer i tur och ordning att tas upp och i försök drivas igenom så snart som möjligt. 

HUR SER PLANEN UT?

Utan befintlig och nödvändig information så står det stilla. Jag är sådan att jag vill effektivisera och det betyder också att jag behöver veta både hur stora skatteintäkterna är, vad de går till, Sveriges skulder och mycket annat, så att jag kan skapa en fungerande samhällsmodell.  Vart jag får tag på informationen, vet jag ännu inte, så det är vad jag kommer ägna timmar åt efter att mitt senaste projekt är över. 

ALL LIFE IS EQUAL, ALL LIFE IS SACRED.
RESPECT LIFE, AND LIFE WILL RESPECT; IN RETURN.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

POTENTIELLA PARTI PUNKTER|PROGRAM

Då jag som huvudpunkt (vid ett senare tillfälle) vill införa Direktdemokrati som ett Verktyg, för kommunikation mellan de styrande och medborgare, så är det egentligen också så att jag vill förändra andra tankegångar som verkar vara för mig; uppfattningsvis förlegade. Det krävs att man läser på för att ta rätt beslut, och jag har HAFT specialintressen där jag fördjupat mig över perioder, problemet är att jag har haft många samtidigt, så det har inte blivit super fördjupningar, utan jag har istället förlitat mig på att källorna stämmer överens med materialet, vilket jag troligen behöver förändra beteendemässigt, appropå den här fake-news eran som tagit över världen, men med breda perspektiv kommer bättre insikter, så ser jag på det.

Då jag inte är helt insatt utan endast har några få punkter just nu, så kommer dessa utvecklas och jag är inte den som ändrar på mig i första stund, speciellt inte för vet-EN-skap, men jag har inte några som helst problem att ta till mig data och|eller hjälp från specialister inom de områden det krävs att man uttalar sig om, bara för att andra säger att det inte är bra, eller ej genomförbart så ger jag inte upp. Om jag ser en väg så fortsätter jag på den, oavsett vad som händer.

Något jag på efterhand kanske måste ångra. Det märks där & då. 

Här är några utav MINA preferenser och dessa kommer troligen inte förändras pga oliktänkande hos andra, om det inte är så att kostnader är alldeles för höga eller helt bortom verkligheten att kunna genomföras på ett bra och fungerande vis.
KRIST-ALL SKA genomföra det andra inte lyckats med på så kort tid som möjligt och så effektivt som möjligt.

ENERGI|NATUR|MILJÖ

 • OMSTRUKTURERING KRING IMPORT|EXPORT
  FÖRDJUPNING
  “För att en försändelse ska kunna godkännas för transport inom Sverige behöver tulldeklarationen vara korrekt ifylld av avsändaren. Eftersom detta ej gjorts nekas paketet från vidare hantering.” – POSTNORD

  För mig är detta miljöbrott, då paket förflyttats från plats till plats, utan att gå dit det ska. Det finns något som heter Internet och Telefon. Kontakta den påstådda ägaren, gå sedan vidare till att kontakta avsändaren för att få de detaljer som fattas. Dessa tankar och insikter inkom i samma veva som ett paket med 600kr i värde. Nu är påväg att resa tillbaka till avsändaren. IGEN. Ja, detta är andra gången de gör detta, men missade att ens ge information om felet i första paketet, så jag har kommer än en gång säga till dem att skicka paketet, denna gång med den ICKE specificerade tullinformationen som fattas.  

  Så vad vill jag göra? Jag kommer se det som miljöbrott, paketet är redan på plats. All information nödvändig för att kunna kontakta både avsändare och den som paketet ska till, finns tillgänglig. Kommunikativ teknologi har existerat sedan urminnes tider, om det så var snigel, express snigel, morse, telefon, elektronisk post eller det som vi senare adderar i framtiden. Så existerar, möjligheten att kontakta andra snabbt och enkelt för svar. Speciellt då de satt upp en 2 veckors intervall innan det skickas tillbaka oavsett vem som gör fel. 

  Mycket fraktas på vatten, i luft och på land dagligen, och ett så litet paket som detta kommer gå på ett flyg eller annat som ändå ska avta, men är det nödvändigt i det långa loppet? Är det inte pga allt detta som det inte finns möjlighet att ändra i, hur många flyg som avgår etc. För alla flygplan tar inte passagerare. Alla tåg tar inte passagegare, alla bussar, båtar och lastbilar, har inte passagerare. Ska vi börja tänka ur miljösynpunkt, så behöver vi vara mer effektiva. Om paket inte hämtas upp, sälj dem på tradera ett år senare eller något. Det är för mig förnuftigare än att skicka tillbaka paket för att papperslappen inte uttryckte Paketinnehåll & Värde. 

 • FRI KOLLEKTIVTRAFIK (ENDAST INOM LÄN|REGION)
  FÖRDJUPNING
  Här måste vi tänka ur ett miljö perspektiv och som en kostnadsfråga. Är det rimligt att vi har kollektivtrafik mellan X på morgonen till X på kvällen med en timmes mellanrum, som det är på väldigt många orter? Kanske är det 100 passagerare per dag. Det är inte kostnadseffektivt och långt från miljövänlig, men om det är fri lejd på trafiken, så kanske fler föredrar kollektiv trafik framför att ta sin egen bil; om så endast för en bit på vägen.
 • JA TILL KÄRNKRAFT (THORIUM ENDAST) 
  FÖRDJUPNING
  Med en nedbrytningstid på 200-300 år så är det en mycket bättre energikälla än att använda uran överlag, samtidigt som det är mer effektivt. Det har valts bort, endast för att det inte kunnat användas för vapen produktion.

  Jag är emot URAN kärnkraft, men jag är inte emot kärnkraft i sig.

  När det kommer till andra ‘miljömedvetna’ val, så som solceller och vindkraftverk, så har de fler nackdelar än fördelar. Att de byggs är helt ofattbart. Då vindkraftverk kostar lika mycket energi att tillverka och frakta, som de ger ifrån sig på en livslängd. Så det är inte så konstigt att vi har en energibrist.

  Solceller utvecklas ständigt, men det utesluter inte att det krävs extremt giftiga kemikalier i tillverkning utav dem, samt att användning reflekterar solljuset, så det bör lösas, speciellt när människor satt upp solcellsfarmer ute i öknar, som ser ut som stora speglar till rymden. Effekterna kanske inte märks utav idag, men senare när vi inte längre tänker på vad vi gör, så KANSKE det är globalt livsfarligt.

 • INFÖRA KOMMUNSTÄDNING (BARNARBETE GENOM SKOLORNA)
  FÖRDJUPNING
  Samhället ser inte ut som det gjorde när jag var liten. Jag har faktiskt ingen aning om skolbarnen faktiskt har liknande aktiviteter som jag haft. Detta kan vara bra för att främja tänkande och medvetna generationer. Att man låter ungdomar städa områden tillsammans går fort och smidigt, då lär de sig att ta skräpet till tunnorna istället för på marken, men egentligen så är det skolgårdar och utanför området främst. 

  ‘PICK IT UP’ är ett sidoprojekt, något jag försöker bygga upp, det finns en annan grupp, som jag försöker få ett aktivt samarbete med, men det är något tiden förtäljer. Kanske för mycket bollar i luften, men man verkar behöva slå vett i folk ständigt bara för att medvetenheten är bortom synliga fält.

  Här är lite information i en bild. Jag vet att plast inte ens bryts ned, utan blir microplast, och vi har annan sorts plast, som används, vilket är nedbrytningsbara plastkassar i Sverige.
 • BYTA FÄRG PÅ ALLMÄNNA SOPKÄRL (DE I STÄDER)
  FÖRDJUPNING
  Vad händer när man inte ser det man söker? Man brukar det inte, och däriligger problematiken, uppå att människor faktiskt är färgkodade på ett vis som gör att association går före rationalitet. Varför är Sopkärlen GRÖNA och SVARTA? De syns inte, de smälter in i miljön, dessa behöver omarbetas, så det man skulle kunna göra är att anlita miljömedvetna konstnärer, eller låta barn och ungdomar uttrycka sin kreativitet på dem och sedan sätta upp dem.


  Om de syns så används de troligen oftare, vi lever i en relativt steril struktur där saker och ting gärna får vara estetiskt sett ‘natur-ligt’ och försvinna in i bakgrunden, men sopkärl är inte en utav dessa som borde vara i bakgrunden, utan något man istället uppfattar och fäster ögonen vid. Eftersom att det ‘alltid’ kommer finnas elever, så kan man då också skapa nya målningar årligen. Detta för att när man ser något ofta, så verkar det som att man filtrerar ut det oavsett hur det ser ut. 

DEN SOM GÅR FÖRBI UTAN ATT PLOCKA UPP; DET DEN SER.
ÄR UTAV DENSAMMA MENTALITET SOM HEN; SOM SKRÄPADE NED. 
ÄVEN OM DENNE INTE SKULLE GÖRA DETSAMMA; NÅGONSIN.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

KRIMINALITET|LAG&ORDNING

 • AVKRIMINALISERA (ALLA DROGER)
  FÖRDJUPNING
  Vad gör vi för något gott med…, förutom att slösa resurser på att plocka in Svensson för sitt festande och|eller missbruk även om de inte utgör någon fara för andra medborgare och vanligen förvärrar situationen, snarare än att skapa den motsatta eller önskade effekten. Auktoritet har aldrig fungerat på vissa områden. Ska Polisen ses som det de ska vara; Ordning & Beskydd, då behöver en mental inställning förändras omgående. Starten är att Avkriminalisera, så att de kan hjälpa dessa människor till rätta istället för att eminera rädsla hos de som anses göra fel och sparkas på ytterligare för sina val.  
 • LEGALISERA (CANNABIS – FIGHT FIRE WITH FIRE) 
  FÖRDJUPNING
  Jag ser inte någon fara som är högre än Alkohol på Cannabis då ingen dött utav växten, men otaliga på alkohol och vi Reglerar redan Alkohol, relativt hårt dessutom och detta pga att människor förr haft bekymrande alkohol konsumption. I detta nu, så brukar ungdomar under åldersgräns alkohol, helt okontrollerat, detta gäller även cannabis. Bättre är då att skapa ett statligt monopol, och sälja det till måttliga priser och mängder som underminerar försäljning på gatan. Det är bättre att majoriteten utav flödet är öppet och kontrollerat. Sen att ‘fler’ dokumenterat använder det när det blir lagligt, är mer eller mindre strunt prat, för att mörkertalet är långt mycket högre än vad man vet om, när det blir lagligt försvinner mörkertalen och statistik exponeras för siffror som tillhör verklighetens brukande och inte det man kunnat bilda på det man ser.

  När det gäller Legalisering, så vill jag att vi då också använder oss utav de människor med kunskap, som redan finns I Sverige, och här kommer att bekämpa problematiken, gör dig vän med din fiende, ta in den med öppna armar och befria dessa från potentiella åtal, för att istället bli rådgivare för statens cannabis odlingar. Detsamma gäller små försäljare. Det är inte de VI vill åt, det är de som förser små försäljarna som är problemet. Det är vad resurserna behöver gå till och det gör man genom att ta ifrån dem sin arbetsmarknad. Jag vill implementera ett beskydd för de som valt att sälja, för att det är vad de har för uppfattning till ett bra och LÄTT sätt att tjäna pengar på, låt dem istället ÖVERVAKAT sälja cannabisen i statligt ägda lokaler just för syftet att sälja de statliga produkterna. Om de säljer annat utöver detta, så ska de då straffas utifrån den skada de utsatt den andra för. 

 • SUBSTANSINFORMATION (.SE)

  FÖRDJUPNING
  När det gäller information kring droger överlag, så märker jag väldigt ofta på både gammelmedier, så som alternativa och|eller poddar, att det saknas grundläggande information som är uppdaterad hos dessa, då de ofta kan sitta och medla stereotypa modeller eller karaktärsdrag från individer som ännu inte hittat sig själva och troligen är för unga för att ta saker på allvar. Detta har förbryllat mig samt irriterat, och jag hade kontakt med en utav Sveriges ledande privat forskare inom ämnet, som dog i cancer är för något år sedan. Stefan var för mig den som la grunden till tanken om att ha information samlat på en plats där andra kan besöka, tyvärr så försvann större delar utav hans samlade forskning och annat när Google beslöt sig för att lägga ned projektet Plus, vilket var där den informationen var sparad. Tusentals filer endast på ämnet Cannabis och dess positiva respektive negativa effekter på människors hälsa. Tanken för honom var alltid att försöka få det avkriminaliserat och använd som medicin. 

  Jag vill dock utöka detta med en bestående statligt ägd databas, som tillägnar sig att ge en FAKTA OCH brukare bild, då utav ALLA kända substanser. Jag vill inte gå in för mycket på hur jag upplever att jag vill att det ska fungera, men du skall lätt kunna få en överblick på just den substans du söker på, med dödlighet i förhållande till mängd samt risk-påverkan på hälsa och psyke. Medicinska fördelar och detta skall då vara dit Svenskar rör sig för att kunna få en helhetsbild som inte är manipulerad utav propaganda för eller emot. Den skall vara neutralt belagd och inte säga vad som är och inte är lagligt.

 • ÖKA POLISENS RESURSER (CANNABIS INTÄKTER)
  FÖRDJUPNING
  MAJORITETEN! Skattemedel som härstammar från de potentiella intäkterna från cannabis försäljning ska föras in i landets alla polis organ, så att de kan utföra ett bättre arbete, dvs. lägga resurser på fler poliser, utbildningar i drogers VERKLIGA effekter, då menar jag att världens samlade information skall finnas på ett ställe och ständigt uppdateras för att ha den nyaste forskningen etc. mitt förslag där är ‘SubstansInformation.se’, som jag precis pratat om i föregående förslag, men det är inte den huvudsakliga tanken här utan det är att polisen ingjuter säkerhet och tillit till ALLA medborgare. Fler poliser, DE SKA HA uppdaterad drog information, och fokusera på drog importeringen snarare än cannabis och brukare. De ska kunna utföra sitt arbete obehindrat och ha resurser att lägga på att stoppa våldtäkter, mord, samt andra grova lagbrott. 
 • LAGFÖRSLAG (FÅ BORT UTTRYCKET RASISM)
  FÖRDJUPNING
  Detta handlar om att rikta uttrycket till vad det egentligen skall innefatta och inte något annat, mitt förslag är att ta bort uttrycket rasism, som grammatisk rätt befattning, inte att ta bort ordet. Allt som gäller rasism, skall egentligen utgå från “Nedvärderande Främlingsfientlig Yttring om Annan Individ” vilket är RÄTT uttryck för vad det är som händer. Uttrycket “rasism” baseras fortfarnade på rasbiologiska underlag och bygger på att MänniskoRASEN är flera raser. Vilket jag inte ser några underlag för skulle stämma, då färgskillnader mellan det som kallas Vita och Svarta är melatonin nivå skillnader, när det gäller ögonfärger så är det genetiska ‘defekter’|’evolveringar’ som skett.


  Människor har en tendens att dras till det de ser, känner och tycker är vackert och däri ligger de största skillnaderna i människors utseenden. Det jag reagerat på gällande människor, genom viss analys utav  information jag tagit del utav som Asgardian (utöver att jag är Svensk medborgare har jag blivit del utav en ännu inte från FN’s sida erkänd rymd-nation vid namn Asgardia. Som lika gärna kan vara ett pyramidspel, jag är inte blint medborgare utan ställer mig emot väldigt mycket.) är den att människor vill utmärka sig som annorlunda, genom att skapa egna språk, ritualer vilket blir en ny kultur. Jag har starkt kritiserat vårt motto “One Humanity – One Unity” när vi endast inkluderar 150 miljoner människor, och vill ha vårt egna språk, använda en 13 månaders kalender, etc. Jag är inte emot kalendern, den är mer rätt än vad den vi använder idag är, då den är baserad på måncykler osv. Om man står med ett sådant motto och sedan inte förstår hur man man delar på sig själv från resten så är man blind. Jag anser att Engelska är ett utav de bästa sakerna som hänt mänskligheten, då det främjar förståelse. 

  Vad hade allt detta med rasism att göra? Det var i kort för att förklara varför vi har olika folkgrupper som vi alldagligt kallar raser, för att de ser olikt ut och har annan kultur än de vi själva lever efter. Vi är extremt lika och rasbilogiska tankegångar är inte alls något som hör hemma i ett medvetet samhälle. 

  Lagförslaget är alltså att Rasism skall omdefinieras som “Nedvärderande Främlingsfientlig Yttring om Annan Individ” då begreppet inte kan användas till fördel för en grupp över en annan, eller underminera att inte inkluderas till befattningen och betyder då att det automagiskt innefattar allt från ålder till hudfärg, religioner och kulturskillnader. Det ska genom detta bli lättare att bötlägga nyhetstjänster, officiella personligheter etc. för ett diskriminerande beteende, MEN! Det skall vara helt klart framfört att det är nedvärderande och inte bara så att det uppfattas som nedvärderande. 

  – Du är en snigel i mina ögon! 

  Hur ska du veta att jag ser ned på dig? Jag älskar sniglar, de har en väldigt viktig funktion för det ekologiska systemet. Så om du tar illa vid dig, så är det helt och hållet pga din egna association till uttrycket, häri ligger ett stort problem med vad som är och inte är en nedvärderande yttring. 

 • SKÄRPTA STRAFF (FÖRTYDLIGADE RIKTLINJER)
  FÖRDJUPNING
  En mördar en och får ett straff, en gör detsamma men mer makabert och man ger ett annat straff för det. Mord är Mord. Skärpta straff, betyder förtydligade riktlinjer. Det är dags att arbeta om lagboken helt och hållet. En kotte är en kotte, inte något annat bara för att den inte öppnat sig. Detsamma gäller straffbeläggningen på händelser, mord är inte att radikera en person, det är att döda ett helt träd utav möjligheter, erfarenheter, sammanträffanden, påverkan och annat.

JAG ÄR; DET JAG SER|-SÖKER I ANDRA. MITT SANNA JAG.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

SVENSK SKOLNING

 • INGA LÄXOR (FINLAND ÄR MEDVETNA; BORDE INTE VI VARA?)
  FÖRDJUPNING
   Varför ska vi förstöra de viktigaste åren i ett barns liv? Social kommunikation är det som bygger gemenskap över tid, och när man får mer tid till det, så kan banden stärkas yttreligare. Dessutom är Läxor inget som i längden hjälper någon i något annat syffte än att kanske träna minnes funktionerna och då kan man ha samhällsquiz i skolan istället. För det tränar upp medvetenheten hos barnen, så att de blir insatta i det som händer, och sen tar man en genomgång utav det som skett direkt efter quizen, så att de som svarat fel, lär sig det när det är färskt, och man betygsätter inte deras val, utan man lägger istället mer tid, till att observera dessa barn om de ligger sämre till överlag.
 • FÖRÅLDRAD INFORMATION
  FÖRDJUPNING
  Just nu vet jag inte hur nytt materialet i skolor är, eller om det är skillnader på olika håll i landet. Materialet när jag gick i skolan var i vissa fall väldigt gammalt. Jag själv hade gärna sett att en lagstadgad uppdatering på innehålls materialet skapas. Om det så är att man ger ut digitala versioner för att minska på naturresurser, men om vi har lagliga hampaodlingar, så kan man göra pappersmassa utav det istället för träd, vilket skulle vara mer hållbart i längden och böckerna som är helt utdaterade kan sedan arkiveras för att man skall kunna se skillnader på människans medvetenhet och tillväxt i framtiden. 

  Hur många här vet hur Pyramiderna verkligen byggdes? Hur många här vet att Frimurare använt Afrikanska tekniker för att bygga Europas byggnader och vissa i USA? Hur många här vet att det var Etiopier som byggde pyramiderna, samt alla stora monument som i dagsläget är oförklarade inom arkeologi? De började i Afrika, reste över Atlanten till Syd Amerika, reste nedöver och sedan över Stilla Havet genom örikena som då existerade och numera är borta, men Påskön finns och dess monument, sist reste de till Kambodja & Indien, och det är anledningen till att de byggnader & monument som existerar där är så annorlunda från det som existerar i Syd Amerika eller Afrika, även om det är samma byggteknik. Såg nyligen en 4h lång video som gav mig all nödvändig historik om detta, och det som öppnat upp för detta nytänkande? Internet. All nödvändig information existerar på internet, men vi behöver också dokumentera informationen.
 • FRUKOST I SKOLAN (ÖKA FÖRUTSÄTTNINGAR)
  FÖRDJUPNING
  Då har vi frukost på agendan. Det har visat sig att man tänker klarare och arbetar effektivare när man ätit, jag själv hade problem med att äta innan kl 9, och avstod frukost och gör det fortfarande, men när jag åt frukost efter kl 9 (när jag fortfarande studerade genom skolan) så märkte jag själv, det som forskare uttrycker sig om.


  Detta får mig att spekulera i om inte frukost i skolan borde vara en standard, det räcker med en brödbit och vatten, det är tillräckligt för att man skall kunna hålla igång tills dess skollunchen öppnar, anledningen till detta är för att kunna ge alla en så lika förutsättning som möjligt när det gäller starten. De som trivs gör ifrån sig bättre än de som inte gör det. Ska vi lära ut nödvändig kunskap så behöver vi också göra det till fördel för eleverna inte ekonomin, det är en investering. Nästa generation är alltid viktigare än den föregående!  

 • MAT I SKOLAN (ENDAST VÄXTBASERAD)
  FÖRDJUPNING
  Desto mer insatt man blir i mat och nödvändiga ämnen, ju mer förstår man att vi inte alls äter den kost som vi egentligen bör äta, utan mer en fabrikerad kost-cirkel som stödjer de industrier som existerar. Att skolan(skolformen) för övrigt skapades utav industrialister är inte något som folk har allmän kunskap om heller, men vi har börjat förstå mer om hur felaktig formen har varit och är, då alla inte har samma förutsättningar till hur de lär sig något.

  När det gäller maten i skolan så vill jag att den ska vara verklighetsbaserad, och då byggas runt vetenskap och inte det man vant sig vid att upprepa och ställa sig vana vid.

  Fråga dig själv, varför kalcium kosttillskott står på hyllorna i varje stormarknad, när “allt du behöver göra är att dricka mjölk”, det är ju vad människor hela tiden upprepar i ämnet kalcium. 
  Ny studie; visar att ju längre man är avhållsam från animalier, desto högre bendensitet får man.

  VARFÖR ska barnen leva ditt liv?
  Varför ska din ‘kunskap’ förbereda en annan människas kapacitet att tänka?

  Veganismen ökar markant, speciellt i Europa, och det gläder mig, men detta handlar inte om Veganism, då veganism i stort sett endast hanterar djur-rätts värderingar och djurhantering. Att växtbaserad kost är förknippat och centraliserat i den Veganska ideologin har inte med saken att göra. Människor har fäst sig vid, att de som tar avstånd från animalier kallas Veganer och inte vegetarianer, så som de borde, och det har med begränsad uppfattning att göra, utav vad det egentligen gäller.

  Vegan = Värderingar + Vegetarian = Växtätare.

   

En förälder skall stötta; inte styra.
Hjälpa; inte stjälpa, och framförallt vägleda till barnets fördel.
Oavsett om det går emot ens egna värderingar tillfälligt. 
För man lär inte varandra; de nödvändiga insikter som krävs i livet.
Det är något som livet, med tid och erfarenhet ger de mogna.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

 • HÅRDVARA (ALLMÄN UTBILDNING & FÖRUTSÄTTNINGAR)
  FÖRDJUPNING
   Här föreslår jag Raspberry Pi 400, eller den version eller alternativ, som då är tillgängligt NÄR ett beslut kan fattas, en till varje elev oavsett vilket område de senare känner att de vill bli delaktiga i.

  Detta för att ge ut till alla, de möjliga förutsättningarna att sätta sig in i denna digitala värld som vi underhåller oss med, men den främsta tanken är att lära ut Linux som är ett gratis alternativ till Windows, fritt med öppen källkod, vilket då blir till en fördel för undervisningar i programmering, som redan lagts i motion så vitt jag vet, dock har jag inte koll på vilka språk det är de tänkt lära ut, men UNIX|LINUX|BSD är de mest använda operativsystemen för infrastrukturer inom alla områden.

  Windows är mer ett persondator operativsystem man använder till spel i mina ögon, även om det numera går att spela på olika Linux distrobutioner; relativt smärtfritt.

 • AVANCERAD SKOLNING VS KÄRNFUNKTIONER
  FÖRDJUPNING
  Här kommer vi till ett konstigt begrepp, men i det stora hela, varför ska de som utger sig för att betala skatt, dvs. arbetare – privatpersoner, skatta för att någon annan ska ha en vidareutbildning? Jag kan förstå hjärnkirurg, marinbiolog och kraftverkstekniker för de behövs inom samhällsfunktionerna, men det finns vissa utbildningar, som företagen själva borde stå bakom investeringar i, så som lastbilschaufför, eller nätverkstekniker för ett företag etc.

  Det här är inte en fullt genomtänkt tankegång. Så det är inte heller en prioriterad punkt. 

INFRASTURKTUR|MYNDIGHETER

 • BORT MED WINDOWS (INOM MYNDIGHETER)
  FÖRDJUPNING
   Hackares favorit operativsystem att använda? Nej, Linux. Hackares favorit operativsystem att ta sig in i är däremot Windows. Vi är ett relativt sovande och dött folk när det gäller internet säkerhet, men vi låter oss också luras utav försäljningsknep och annat, när det finns lättare och framförallt kostnadfria lösningar. Då inte för systemen som används, men för det grundläggande operativsystemet. Frågan för mig är; hur mycket pengar spenderas på OEM nycklar för Windows till myndighets datorstrukturer?

  Ofta när Linux nämns, så får folk upp bilden utav en svart ruta med text, och det är en prompt, vilket mer eller mindre numera inte existerar som standard i användarvänliga distrobutioner utav Linux, utan är mer så som servermiljöer är, då det inte är nödvändigt för en utbildad eller person med känning om systemet att ha ett grafiskt medium installerat, även om de ofta har det numera.

  I själva verket så ser linux och windows nästan identiska ut, de stora skillnaderna är i HUR de hanterar applikationer samt exekeverar dem och inte Om de gör det. I denna stund är det hundratals pågående projekt för att implementera sådant som de flesta ser som självklarheter inom Windows-miljön, till Linux-miljöerna, så som att kunna spela spel utan ‘komplicerade’ installationer. (Installera ett program för att installera ett annat och byta inställningar per titel.) För det verkar vara förutsättningen för att fullt ut gå över till Linux hos många. Det som kommer med fördelar till Linux är att program kan installeras mycket smidigare på Linux än Windows, som är en förutsättning för att öka säkerheten ytterligare, då man inte besöker hemsidor som kan vara kopior av orginal, för att ge dig en trojan eller annat.   

  Ur ett nybörjar perspektiv så är Linux det att föreslå, även till en som aldrig suttit med en dator innan, för att man hittar lättare det man ska ha och om man inte är i konsolen, är det nästan omöjligt att bryta systemet genom en dålig installation. (Vilket kan ske oavsett operativsystem.) När det gäller Linux, så är det fördomar, precis som det är med mycket annat i samhället överlag. Utvecklas & Evolvera.


UBUNTU SERVER
WINDOWS 10
LINUX MINT 2019
 • POLITIKER LÖNER (MAXMUM => MINIMUM)
  FÖRDJUPNING
   Det diskuteras ofta ang. politikers löner, att de ska halveras, anser ju Örebropartiet, jag vill dock gå mycket längre och ta en extremt brutal rutt här. Jag anser inte att det är tillräckligt för att dessa människor ska bli mer ekonomiskt förstående. Utan det måste bli strängare och fastsatt. VÅGEN.

  Många gånger har jag hört att politiker har höga löner för att de inte ska ta korrupta beslut, men mycket vill ha mer heter det och har ingen betydelse i det stora hela.

  De kommer fortfarande ta korrupta beslut. Folkpartiet & andra Partier ökar ständigt hyrorna, samtidigt så äger de bostäder, vilket betyder att de gör det för egen vinning skull. Carl Bildt var med och slog igenom förslag som gjorde att det oljebolag som han satt i styrelse vid, skulle få dra olje ledningar genom Östersjön (Arkelsten-affären). Nyligen ställde man sig på Läkemedelsbolaget’s sida när de ville ha monopol på CBD, där de uttalade sig om CBD, även om CBD-oljan var utvunnet från fullt laglig hampa, och hampa är lagligt för att nivårna THC inte har någon direkt påverkan på människors fysik alls, ‘kriminaliserades’ CBD-olja genom att omdefiniera detta som läkemedel, och kort efter eller samtidigt så släppte läkemedelsverket en ny produkt. Denna var en utav ett par produkter som innehåller CBD-olja och de säljer dem som läkemedel till barn & vuxna med epilepsi för hutlösa priser. Skamligt är det. Jag hörde RYKTAS att det var 5000 kr, medan motsvarande pris var ca 200 kr för hampa olja. Så det lider inget stop på korruption bara för att man har en hög lön.  Personligen så anser jag att andra aktörer ska få sälja naturmedicin så som CBD-olja, och  Läkemedelesverket ska istället endast Rekommendera halten som vid intag skall ske, dessutom finns ju Hippies Disapointment el. Charlotte’s Web epilepsi medicin. (Cannabis helt utan THC.) När billigare alternativ finns, varför skall de inte få säljas billigt?

  Vilka andra här kan ställa sig bakom, att om man som privatperson hade en liknande ställning inom ett annat område, så skulle man inte tjäna en tiondel utav vad en politiker får i lön. Jag vill lagstadga att politiker inte motiveras utav den lön som de har tillträde till i dagsläget. Att tjäna 10 gånger vad en utav de lägst betalda grupperna i Sverige får i lön, är bortom rationellt tänkande, det gör att man totalt förlorar insikt i hur det är att leva utan pengar, så därför vill jag att den högsta lönen som utbetalas för en politiker i Sverige är densamma som den lägsta utbetalade fasta lön vi har i Sverige, jag skulle vilja se dem leva på 13.000 kr. Ökas då minimilönen, ökas även deras lön och det balanserar ekonomin avskyvärt, och som ett plus får ju dessa individer som väljer att vara politiskt insatta, insikter som en företagare kanske inte har möjlighet till att förstå, om de inte startade allt som fattiga från start. 

 • FÖRSLAG OM POLITISK ETIK
  FÖRDJUPNING
  Med dagens politiska forum så verkar det vara helt okey att smutskasta andra partiledare eller partier, vilket måste få sig ett slut. Professionellt agerande är ett karaktärsdrag och skall baseras på fakta och inte fördomar. Om det övergår till nedlåtande attityd, så bör det bli reprimander. De är ändå ansiket utåt, både internationellt och inrikes. I värsta fall ge dem sparken omgående och då utan fallskärmar. (Skattepengar utbetalat som en bonus|avgångsvederlag som tack för tjänst till riket Sverige.) 

FÖRTYDLIGANDE & FÖRÄNDRINGAR KRING SKULDER

 • AVSKAFFA INKASSO & KFM – RÄNTOR
  FÖRDJUPNING
  Bolag som med Lag skyddas för att kunna fungera, betyder att det är ett medvetet val att skydda olagliga företeelser. Om jag går in och betalar din skuld; som du har till din bästa vän, och sedan ställer mig och uttrycker att detta var ett lån som du tagit utan godkännande, som du SKA betala ränta på, för att jag la på en extra avgift för ‘hantering’ utav problemet. Så gör jag i rätten och genom lag, en orätt och möjligen olaglig handling, men det här är precis detsamma som Inkasso bolagen gör och de tjänar massor utav pengar på detta och lever för att hålla människor i skuld så länge som möjligt.

  Jag vill avskaffa lagarna som skyddar inkasso och få ett slut på dess funktion, för att det är mer eller mindre detsamma beteende som en parasit har, och skadedjur tar vi som människor oftast bort eller dödar genom olika ‘mediciner’.

  Detta betyder att Kronofogdemyndigheten måste omformas för att vara mer funktionabel, hjälpsam till fördel för företag, samt kostnadseffektiva i förhållande till de alternativ vi har idag. En skuld är en skuld den skall inte öka överhuvudtaget om jag lånar 50 kr utav dig, ska jag inte betala 100 kr om det inte är vad som är uppgjort mellan dig och mig. Så Räntorna i skulder skall bort, hanteringsavgifter kan istället ökas, för att ge ett straffpåslag för att man inte ska göra om det, detta gör förhoppningsvis att människor får sig en ordentlig tankeställare. Räntor på skulder genom statliga myndigheter|bolag är överlag det som håller folk i skuld längre än nödvändigt. 

  Räntor gällande banklån är inte inräknat här. Ett lån är man oftast fullt medveten om när man tar…

 • KRONOFOGDEMYNDIGHETEN – FÖRSLAG OMSTRUKTURERING
  FÖRDJUPNING
  De får inte ta något från en annan människa, pga stora skulder, de får däremot lägga valet på fängelsestraff eller att betala sin skuld, genom att sälja det som är nödvändigt för att pengarna skall komma in. För så som det fungerar nu är banalt. Jag har hört skräckhistorier där folk har haft någon tusenlapp i skuld och KFM kliver in och tar något som har ett värde kanske, 15 gånger högre än vad skulden ursprungligen ligger på. Det är inte rimligt att man behandlar andra med sådan ovärdighet. Det är ändå en medmänniska det handlar om, det behöver bli mer medvetenhet kring detta.

  Systemet som det ser ut idag, lever på att folk har skulder, och det är endast ett fåtal som tar sig till en punkt i livet där de kan använda systemet till sin fördel, majoriteten är fortfarande låst till dess kärnfunktioner. Som jag uttryckt mig, det är endast de rikaste och fattigaste som vinner på hur det ser ut idag, men det är också detta som gör att folk inte går från sin trygghetszon. 

  Det jag pratar om är Bidragstagande.

 • BIDRAG = INVESTERING
  FÖRDJUPNING
  Så som jag ser det, så är ALLA svenska bidrag oavsett namn, skattepengar, så det är social bidrag, är du sjuk heter det sjukpenning, men det är social bidrag, är du arbetslös heter det något annat och något annat etc. men utesluter inte att vad det handlar om är skattepengar, så här behöver man tänka om rimligt och resonligt överlag.

  Varför är det så mycket regleringar på socialbidragen?  Begränsningarna kring, socialbidragen var det som fick mig skuldsatt i CSN, här fick jag mitt alternativ som ungefärligt lät såhär, ska du plugga så kan inte vi hjälpa dig med mellanskillnaderna CSN och socialnormen, utan du måste ta CSN Lån. Som ung person i Sverige, så gjorde jag som man ska, litade på socialtjänsten och nu får jag inte plugga på Universitetsnivå, för att skulderna jag fick gick till Kronofogden, och eftersom att detta skedde under tiden jag satts in i en kurs via arbetsförmedlingen, så kan inte CSN dra tillbaka skulden, för att jag blev tvingad till att söka en annan bidragsform, för att få gå kursen som socialtjänsten sagt åt mig att gå. Om jag inte gjort detta så hade jag förlorat hus och hem, så nödvändiga är pengarna, så att man förlitar sig på omdömet utav andra, men det ska man INTE göra. 

  Här behövs en ordentlig genomgång utav hur saker och ting går till, ALLA bidrag skall göras om, så att de går under samma myndighet, bort med massor utav byråkrati här. Bidrag är Bidrag. Kalla det för vad det är Skatte-Bidrag eller Solidaritets Investering och då kom vi till själva tankegångarna kring detta. Investering är det man borde döpa om det till, jag investerar i ditt liv, till den förmåga du har att komma tillbaka till arbete på ett eller annat sätt. Om förmåga inte finns så är det en Överlevnads Investering, det som är skillnad på en investering och ett fängslande bidrag är just det att man inte reglerar vad folk gör med pengarna, om de tjänar mer eller inte. 

  Det tar i genomsnitt 5 år innan ett företag är fullt ut rullande, innan dess är det ett ordentligt slit, och företag som sliter mer än andra tenderar att förflytta sina tjänster till andra länder där de känner att de uppskattas mer. Så här är mitt förslag. 

  Du bär ansvaret att stoppa Överlevnads Investeringen, Du har inga krav på dig, och du skyddas genom att pengarna fortsätter till dess att du är fullt kapabel att vara självförsörjande, först DÅ avslutas Överlevnads Investeringen, för då är det med full säkerhet att du kan börja GE TILLBAKA GENOM ATT BETALA SKATT, och det är så det SKA fungera, men så det inte gör. Hade jag haft inbetalning på autogiro, så hade jag känt att min tidsdysfori inte skulle vara ett problem. En månad för mig kan ibland kännas som att det gått några dagar, så det betyder att jag förhåller mig till att stanna hemma, mer än nödvändigt så att jag alltid har en kalender nära och kan söka bidrag igenomsnitt 30 dagar senare. 

  Ökar man mellanskillnaden mellan Investering och Lön, då inte genom att sänka existensminimumet, utan att höja lönerna, samt tar bort alla regleringar, så blir det mer troligt att man söker att vilja arbeta, hellre än att stanna hemma. I vissa fall kan mellanskillnaden vara endast 3000 kr, det är 100 kr per dag, eller rättare sagt 150 kr per arbetsdag i skillnad mellan bidrag och lön, och det är orimligt.  

  Sen är bidragsformerna oftast ett säkerhetsnät för de som har skulder, om jag får en annan form än socialbidrag, så räknas detta som lön och gör det möjligt för till exempelt kronofogden att komma hit och plocka det som tagit åratal att få ihop till genom gåvor och månader där man kanske levt på någon hundring bara för att man ville ha en hylla. För att vara psykiskt välmående så krävs stabilitet, säkerhet och trevnad. Bidrag för personer med funktionsnedsättningar, kan bli lite för mycket utav en säkerhet, men samtidigt ett fängelse som nästan inte går att ta sig ur och det är pga alla regleringar och begränsningar. Om folk vet att man gör det man klarar utav så borde det vara tillräckligt. 

  ALLA inkomster när man går på bidrag, måste smusslas med, fyller jag år och någon vill ge mig pengar, så blir de avdragna om swish används som exempel, så här får man be folk ge gåvor genom kontanter, när vi blir uteslutet kontantlöst, så kommer detta utsätta än mer människor för klaustrofobiska känslor gällande myndigheter som helt verkar sakna empatisk förmåga. Man får inte tjäna några pengar, så jag kan inte starta ett företag, jag kan inte skapa det jag vill skapa, utan att förlora allt det som jag satsat hälsa och mentalitet för att äga. 

  Sådana här saker är ju också det som väldigt många andra går igenom. Här kommer uttrycket. 
  Hjälpa är inte alltid att Hjälpa väldigt bra in. De svenska bidragen är Svarta hål i förhållande till vad de skulle kunna vara. Så Mycket arbete behöver läggas in för att strukturera om myndigheter etc. speciellt när det gäller informationen som skall ges ut för denna form utav Överlevnads Investeringar, så att folk skattar på det de tjänar utöver Investeringen.

 • CSN (BORT MED INRIKES LÅN, HÖJ BIDRAGET)
  FÖRDJUPNING
  Jag berättade i förra punkten vad jag upplevt, men jag gick inte in på att utgifterna för utbildningen var 500 kr per termin, och jag gick där 5 terminer. Samt att jag gick 2 terminer allmän linje för att läsa upp matematik för universitetsnivå varpå termin 5 och 1 fortskred samtidigt, så efter dessa 3 år, så hade jag ackumulerat en utgift på 2500kr till Molkoms Folkhögskola, och en skuld* som jag känt var skapad pga inkompetens, som är närmare 100 gånger högre än skolutgifterna.


  Detta är pga socialtjänstens föreskrifter som ogenomtänkta politiker genomfört, långt innan jag hamnade i situationen, men det handlar om mycket pengar, och vad är det egentligen som betalas? För det är skattepengar, och lånedelen är också skattemedel, så här förstår jag inte riktigt varför det är definerat så som det är. Mitt förslag är att ta bort den SVENSKA lånedelen i CSN för inrikes studier och istället höja bidraget beroende på vad det är för skolning som sker. Bidrag baserat på utgifter så att säga. När det gäller låne delen, så bör den fortfarande finnas kvar, men endast för utrikes studier, då pengarna hamnar i rullians i ett annat land, vilket borde vara det mer rationella beslutet att ta här.

  Alternativt att Överlevnads Investeringen jag pratat på också omsluter inhemsk skolgång och CSN endast hanterar utbytes studenter och utomlands studier. 

  *MÅSTE NÄMNA ATT CSN INTE ÄR EN SKULD, FÖRENS DU HAR PAPPERSLAPPEN I HANDEN. DET ÄR ETT LÅN…. Som jag ska ta upp i nästa del vilket är hanteringen utav skuldsaneringar.


 • SKULDSANERING (SKA ÄVEN INNEFATTA CSN LÅN)
  FÖRDJUPNING
  Jag skulle genomgå en sådan nyligen, men så fick jag reda på att alla skulder inte är skulder, vilket betyder att en skuldsanering i dagsläget är slöseri på samhälls resurser. På mötena som jag hade diskuterades en potentiell skuldsanering för min del och vi pratade om olika alternativ för att göra mig skuldfri, men tjänsten är i sig relativt orimlig. I min situation så känner jag att jag har rätten att ha CSN innefattande i skuldsaneringen, för att snabbt bli av med dem och skapa möjlighet för mig att börja leva som en normal människa, vilket innebär att jag vill kunna vara helt självförsörjande, men som jag redan nämnt gällande CSN, så bör det inte finnas lån för inrikes skolning, så det här ligger inom full rätt att addera till mina punkter.

  För min del sker inget utan lärdom, det är vad livet säger mig. Jag har lärt mig mycket genom åren utav observation i hur väl och inte, vissa samhällsfunktioner fungerar, man måste leva fattigt för att få det man behöver. Detta borde egentligen vara något som alla, skulle göra även om de har resurserna till det motsatta. För att det ställer på én att skapa nya insikter om samhällsproblematik.

  HUR löser man dessa problem? För mig är det självklart att skulder överlag översvämmar människors psyke och får dem att ta dåliga beslut. Sen ska samhällsfunktioner vara till fördel för medborgaren, inte myndigheten. Så I detta vill jag klargöra att CSN LÅN som det ser ut idag även det bör vara del utav framtida skuldsaneringar, fram till dess att vi avskaffat inrikes lån, det är skatte medel.

SAMHÄLLET GER FÖR ATT FÅ TILLBAKA I NULÄGET.
SAMHÄLLET SKA GE FÖR ATT GYNNA SAMHÄLLET.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

 • ALLMÄNNA LÅN (OMYNDIGFÖRKLARA ALLA UNDER 25)
  FÖRDJUPNING
  Jag skulle säga att Lån inte får tas vid 18 års ålder, folk upp till 25 verkar inte allt som oftast kunna hantera ekonomiskt tänkade fullt ut, vilket många gånger om bevisas i TV genom program som hanterar människors skulder, men detta är inte deras fel, och det är för att det inte lärs ut i skolorna, inte ens på ekonomiska yrkeslinjer lär man sig att pengar inte existerar. Utan är ett medium för utbyte utav tid mellan två aktörer.

  Att man värderar andras tid olikt sin egen är också ett väldigt nedvärderande beteende, men det har troligen med mognad att göra vad vissa väljer att ge sina MEDarbetare.Så jag ställer mig fast i att vilja omyndigförklara folk från möjlighet att ta lån, upp till 25 års ålder, det stoppar inte en 18 åring att ta ett lån genom en annan person, men har man så bråttom med det man vill göra så kanske man behöver tona ned lite i tempot överlag. Man lever ett liv, det är bäst att gör det bästa utav det. Genom mitt perspektiv är att göra detta, det som skyddar andra från impulsivt beteende. Om folk inser varför jag vill det, så kanske det blir godtagbart.

  Allmänna Lån inkl. Banklån & SMS Lån, INTE CSN Lån.

LIVET ÄR INTE UTAN SINA VINSTER;
ÄVEN NÄR MAN ENDAST SER FÖRLUST.

MESSENGER OF TRUTH. I AM

HÄLSA & HANDEL

 • TOBAKSVAROR
  FÖRDJUPNING
  Uppmuntrandet utav rökning har länge varit ett problem. Då vi ändå inte kan reglera i att lagar vidhålls, går det fortfarande att göra tobaksprodukter generiska, samt öka medvetenheten ytterligare. Jag tar då Nya Zeeland som exempel, där de skapat generiska cigarett förpackningar så att familiäritet fråntas och man förhoppningsvis tar in ett mer objektivt perspektiv utav sitt eget beteende. 

 • SJUKVÅRDEN (AVGIFTER)
  FÖRDJUPNING
  Företagande för all del, men sjukvården har inte blivit bättre bara för att andra utanför statens egna instutitioner fått vara med. Hur ska vi göra vårdköerna kortare, hur ger vi människor snabbare hjälp, och varför anses 200kr vara rimligt att betala när resterande utav kostnaderna är betalat med skattemedel? Varför är inte även denna avgift del utav detta? Fine, att lägga 200 kr som en bot för att man inte dykt upp, det är en sak, för att det är till att slösa på skattemedel, men vart går dessa pengar? Är det läkarnas lön?

  Som bidragstagare, även om skatten står för omkostnaden utav dessa belopp, så känns det inte nödvändigt att använda naturresurser på att skicka ut en faktura på 200 kr. Om det inte har en rationell förklaring till varför det inte är del utav skatten, så finner inte jag någon mening med att avgiften existerar.

 • TÄNDER ÄR DEL UTAV KROPPEN
  FÖRDJUPNING
  Hur kan inte en del utav kroppen, räknas till kroppen? När nerverna i kroppen har direkt koppling till tänderna, dessutom visar tandhygienen eller rättare sagt, skicket på tänder och munhygienen i vissa fall koppling mellan tand och organ, vilket gör att man snabbare eller i ett tidigt stadie kan utvärdera om det finns sjukdomsrisker för en viss del utav kroppen.

  Men det är då om man går till kinesisk medicin, även om kinesisk medicinlära i vissa fall ligger inom pseudogruppering så som att använda specifika delar från djur för att bota vissa sjukdomar, så finns det fortfarande vissa delar som talats om vilket har varit utav allt större intresse som bara nyligen ‘verifierats’, så som meridian systemet som kartlagts av kineser redan långt innan vår mord-erna tid. Meridian systemet är vad man går efter i akupunktur och är anledningen till att det är tusentals punkter att gå efter, dessutom verifierades nyligen(i förra årtiondet) utav koreanska forskare att det existerar, och det arbetar separat från nerverna; utöver att det också rör sig(kommunicerar) många gånger snabbare än nervsystemet.

  Så tillbaka till tänderna. Lagning utav tänder är ett dyrt fenomen, något som folk inte alltid tar tag i just pga kostnaderna, och de som är direkt utsatta för att vara låginkomsttagare är det allt vanligare för att de inte alls tar hand om sina tänder pga dessa utgifter. Det bör förändras. Tänderna ska räknas in som del utav kroppen, och det betyder också då att skatten skall lägga mellanskillnaden för kostnaderna, förutom i vanity underhåll, så som tandblekning. 

 • MEDITATION & KONDITION (SKOLA)
  FÖRDJUPNING
  Det här gäller skolor och dess elever. Något som alla inte gör är kanske att ta en morgonpromenad, jag vill yrka för att skolornas start på dagen är just promenad, frukost och sedan meditation. En medveten och insiktsfull människa tar bättre och mer fokuserade beslut.

  Att starta en dag med en lugn promenad, för att senare meditera över det man iaktagit är att fokusera på generationer som är stresståliga, samt lugnt och metodiskt kan reagera på det de uppfattar, detta är speciellt bra för personer med det som idag kallas för funktionsnedsättningar, ADHD är ett överintag utav intryck, vilket kan göra det rörigt, men meditation möjliggör ett lugnare flöde.

  I egna observationer, så har jag tagit till mig att man uppfattar mer utav sinnesintrycken om man kan sortera dem, och vardagen blir lättare överlag. Att skolan också är till 90% stillasittande i en väldigt energetisk fas utav livet, gör inte heller saken lättare för många elever. 

  Det man lär sig tidigt är det man sedan fortsätter utföra, och är det kontinuerligt, så sätter sig beteendet som en automatisering. Skolan ska förbereda människan in i sitt egna liv, för att där ta del utav det som existerar och ta lärdom utav det som sker, med vägvisning tidigare, så kanske dessa generationer kan hantera problem på en helt annan nivå än vad vi gör idag.  

TÄNK OM - BEREDSKAPSPLAN|SAMARBETE

 • HUR SER VÅR BEREDSKAP UT? 
  FÖRDJUPNING
  Jag har i flera år uppfattat att så länge internet existerar, så kommer vi kunna växa tillsammans, men vad händer om internet slutar existera? Vi går tillbaka till stenåldern direkt. Hur många här vet hur man kan göra stål? Hur många vet hur man utvinner röd koppar eller vart man hittar det nödvändiga materialet? Vet du hur ett relä fungerar? Det finns 2 företag i hela världen som står för all silikontillverkning nödvändig för dagens elektronik till att fungera. De existerar i Kina.

  Om det händer den regionen något, så kanske hela världen stannar upp i sin utveckling, precis som den verkar ha gjort nu, pga ett virus…. I detta fall så var det så att företagen beställt för lite delar och nu konkurrerar om priser för att kunna få köpa mer, för att det hinner inte tryckas upp tillräckligt innan det är slut igen. Vilket skapat lite problem, men som jag ser det. Om solen eller en atombomb utsätter norra hemisfären för en elektromagnetisk puls, så är vi körda, till största del så har vi inte skydd för något sådant, kanske är så att inte ens den svenska militären har möjlighet till att skydda sin utrustning. Som jag ser det, så behövs ALL känd form utav fakta ut i fast form. På ett eller annat sätt, för om det händer något, så ska det kunna vara så lätt att allt man gör är att leta upp informationen och börjar om igen, inga resurser för att behöva forska, bara börja bygga igen. Det ska vara ritningar som barn kan förstå, det ska vara enkelt och pedagogiskt, där man först lär ut hur man mäter tyngd och annat. Beredskapen ska utgå från att allt går förlorat och endast ett fåtal är kvar. 

  Vi har Svalbards världsfrö arkiv. Har vi något annat liknande som skulle kunna agera beredskap för den kunskap människan bär på idag?

 • PATENTVERKET 
  FÖRDJUPNING
  Beviset för att människor tänker lika är nog patentverket, för att om alla haft genuina idéer så skulle inte något sådant existera. Jag personligen anser att patentverket istället ska göras om till ett beredskaps arkiv, där fungerande och beprövade koncept sparas och trycks på ett material med en levnadstid på säg 25.000 år och sedan skickas ut till världens alla hörn. Att hålla en idé från andra gör att man måste tänka om för att få sitt att fungera, men samtidigt är det hämmande utav andra människor, samt människans kreativa natur. 

  Det vi skulle kunna göra är att omvärdera Patentverkets ställning i samhället överlag. Jag vill se att det fungerar på ett bättre sätt för att främja samarbete och inte tvärtom.
 • HÅLLBARA RESURSER (TEKNOLOGI)
  FÖRDJUPNING
  Flera aktörer på marknaden kämpar om att ge oss den mest kraftfulla maskin de kan skapa och hela tiden är det ett ‘nytänkande’ på vad som kan och inte kan ges ut, jag vill arbeta för en tankeställare i det här fältet. Vi bär dagligen runt på datorer, och kallar dem telefoner, definitionen behöver förändras i folkmun och dessa maskiner behöver utvecklas på ett bättre sätt.

  Om det i framtiden finns möjlighet, så vill jag främja att Sverige genom EU tar fram ett nytt kommunikativt alternativ som riktlinje i ett främjat samarbete mellan konkurrenter, för att som vi har det idag att 10 bolag ska hosta upp en ny telefon varje år när du lika gärna kan ha en 5 år gammal telefon i 5 år till. Jag är en stark förespråkare utav linux, och i dagsläget existerar två helt linuxbaserade alternativ till de andra datorerna och det är PinePhone och Librem 5. Det dessa har är utökad säkerhet, möjlighet att använda enheten som en telefon OCH i kombination med en dongel använda tangentbord mus och skärm, för att då ha tillgång till ett fullt funktionabelt Linux system baserat på risc-processorn arketekturen ARM, som är den arketektur som används i mobila enheter numera, med det vill jag att samarbetet helt ska få bort bärbara datorer från marknaden, så att våra mobila datorer istället används eller stationära dateror. Det här konceptet att arbeta tillsammans för en gemensam produkt som ska fungera med ett helt operativsystem är för att skapa någon slags medvetenhet kring hur naturresurser bara tas för givet. Det ska finnas andra generationer också. 

  Dessa skall ha riktlinjerna där de använder den nyaste tekniken möjligt i tidseran, och istället för att göra 10 versioner utav samma generation, per märke, så gör man en allt i ett enhet, som man arbetar hårt med skall vara ett bra alternativ till en dators vanliga funktionalitet. Spel på trippel A kan vara en bit problematisk då hårdvaran i nuläget ännu har begränsningar, att i framtiden kanske helt kunna utesluta en PC för att all nödvändig kraft existerar i en mobil enhet, skulle för mig vara innovation för en bättre och mer hållbar framtid. 

  Min Samsung Galaxy S8 är långt mycket kraftfullare än min Raspberry Pi 4, ändå kan jag göra mycket mer med min RPi4 än jag kan med S8:an pga Linux(Open Source) vs Android(Google).

  I mitt fall känns som S8:an som en superdator som är låst till kortspel. Detta är pga patentlagar och ett drivande framåt för att tjäna mer pengar. Är det då inte bättre att tänka ordentligt? I denna stund utvecklas flertalet Linux system runt PinePhone konceptet, som i dagsläget ännu bara är en beta. Hårdvaran är byggd kring vad som krävs för att driva Linux, och inte vad som kan göras med den och är också anledningen till att jag inte vill ha en PinePhone. Även om man kan använda den som en fungerande dator|telefon med utökad säkerhet, vilket betyder att man kan koppla bort mikrofon, kamera, blåtand, wifi och annan funktionalitet med fysiska brytare.

  Att en mobil enhet är mycket dyrare än en minidator är ju ganska så givet, då strömkälla, skärm, mic, kamera och annat tillkommer. Om ett sådant samarbete mellan konkurrenter skulle inträffa, så skulle det möjliggöra andra samarbeten i andra fält om det lyckades, och eftersom att Linux är öppen källkod, så skulle man bara kunna lämna ut de sammanskapade apierna och nödvändiga filer för det verkliga samarbetet till att starta, vilket då skulle vara att låta användarna skapa fritt. Hur många mobila enheter behövs egentligen skapas per år? Varför inte släppa extrema uppdateringar vartannat år eller göra nya enheter var femte. Jag skulle inte kunna se ett företag som sköter sitt skulle gå i konkurs om ett område gjordes om till en gemenskaps enhet mellan konkurrenter. Skulle du?