Ännu en dag.

ÄNNU EN DAG. Sitter och tänker, på vad som är rätt och vad som är fel. För det mesta så uppfattar man inte att man gjort fel förens man tänker tillbaka, ibland vet man inte att man ens gör rätt. Jag tog bort allt, allt jag skapat, allt, jag vill inte ha något med det…